Dr n. med. Zbigniew Mentrak

Miejsce pracy:

Adiunkt Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie

Zakres działalności:

Chirurgia onkologiczna, przede wszystkim gruczołu piersiowego