logo fundacja

 Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach

 

Cele statutowe

PFESO

 

Wiesław Różycki-Gerlach

 

Celem Fundacji PFESO jest:

  1. Organizowanie i prowadzenie nieodpłatnych badań profilaktycznych oraz wczesnej diagnostyki onkologicznej.
  2. Prowadzenie lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia w zakresie onkologii i innych specjalności medycznych w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  3. Wspieranie działań związanych z rozwojem onkologii, działań, mających na celu poprawę wczesnej diagnostyki nowotworów oraz skuteczności leczenia.
  4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o schorzeniach nowotworowych.

Fundacja współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi i zagranicznymi w zakresie objętym jej działalnością.

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini