logo fundacja

 Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach

 

Cele statutowe

Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii.

 

Wiesław Różycki-Gerlach

 

Cele te zostały zdefiniowane w odpowiednich paragrafach Statutu zarejestrowanego w dniu 21 czerwca 1990 roku.

§ 7

  1. Organizowanie w Polsce kursów szkoleniowych Europejskiej Szkoły Onkologii z udziałem wykładowców z Polski, Europy Zachodniej i innych krajów.
  2. Organizowanie i wspieranie innych form szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie onkologii we współdziałaniu z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.
  3. Finansowe wspieranie uczestnictwa lekarzy polskich w kursach szkoleniowych poza Polską.
  4. Organizacyjne i finansowe wspieranie działań związanych z rozwojem onkologii.
  5. Organizacyjne i finansowe wspieranie działań mających na celu poprawę wczesnej diagnostyki nowotworów, skuteczności leczenia oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.
  6. Finansowe wspieranie badań naukowych zwłaszcza w zakresie onkologii.
  7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o schorzeniach nowotworowych.

§ 8

Fundacja współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi i zagranicznymi w zakresie objętym jej działalnością.

 

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini