logo fundacja

Dr n. med. Zofia Gerlach

Dr n. med. Zofia Gerlach

 

Działalność charytatywna, akcje pomocy

Fundacji PFESO

 

Zofia Gerlach

 

Działalność charytatywną można zaliczyć do szczególnej formy aktywności Fundacji. Podzielić ją należy na działania Fundacji jako instytucji i na osobistą aktywność pracowników etatowych i specjalistów z nią związanych.

W latach 2003-2004 Fundacja zaangażowana była w pomoc dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - Zakładu dla Niewidomych w Laskach. W tym okresie przekazała wyposażenie dla potrzeb budującego się internatu dla dzieci niewidomych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach. Działania te były wysoko docenione przez Towarzystwo. W roku 2003 Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii została przez nie nominowana do konkursu "Dobroczyńca Roku 2003" organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

W roku 2003 i 2004 Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii i część związanych z nią lekarzy wsparło akcję charytatywną na rzecz godnego życia dzieci i odrodzenia polskości na Białorusi, organizowanej przez Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Wsparcie to, ze zmiennym natężeniem, kontynuowane jest do dziś.

W roku 2004 Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii bezpłatnie przekazała dla Caritas - Diecezji Łomżyńskiej wyposażenie aptecznej sali ekspedycji leków.

Prowadzone są również od lat bezpłatne badania dla członków Związku Artystów Scen Polskich.

 

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini