logo fundacja

Prof. dr. hab. med. Edwarda Towpik

Prof. dr. hab. med. Edward Towpik

 

 

Działalność wydawnicza

Fundacji PFESO

Edward Towpik

 

Działalność wydawnicza prowadzona w latach 1996-2001 pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Edwarda Towpika, bardzo ważna dla celów statutowych Fundacji, nie miała w swoim założeniu stanowić źródła pozyskiwania środków finansowych. Istotny był przede wszystkim charakter wydawanych publikacji i ich rola w propagowaniu wiedzy onkologicznej. Do podstawowych zadań Wydawnictwa Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii należało:

 • wydawanie medycznych monografii naukowych, przede wszystkim w zakresie onkologii,
 • Rozpoznanie kliniczne i leczenie czerniaka skóry
 • przygotowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i seminaryjnych dla prowadzonych przez PFESO kursów i seminariów,
 • wydawanie materiałów zjazdowych i opracowań na zlecenie towarzystw i placówek naukowych,
 • wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę medyczną, przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych, zapobiegania i wczesnej diagnostyki nowotworów,

Wydawnictwo PFESO

 • wydawanie książek pisanych przez lekarzy i autorów związanych z medycyną.

Historia jednej przyjaźni

Fundacja – w miarę swoich możliwości finansowych – wspiera też interesujące inicjatywy kulturalne i zamierzenia twórcze. Przejawem tego jest zainicjowany i organizowany od kilku lat przez prof. Edwarda Towpika cykl wystaw „Fundacja i sztuka”. Wystawy organizowane są na ogólnodostępnym terenie Przychodni przy ul. Nowogrodzkiej. Po uroczystym wernisażu każda kolejna ekspozycja przez szereg miesięcy zdobi jej wnętrza. Pozwala to – z jednej strony – przebywać pacjentom wśród obiektów sztuki wysokiej klasy, a z drugiej – zapewnia twórcom wielotysięczną rzeszę odbiorców, rzecz często nieosiągalną w ramach tradycyjnych galerii.

Dotychczas zorganizowano następujące fotograficzne wystawy czasowe:

 • Konie z „Polesia” – prace grupy artystów (współpracował przy organizacji dr W. Kwiatkowski)
 • Przyroda Parku Narodowego im. Krugera w RPA - Andrzeja Wierzbieńca
 • W nieborowskim parku i polu - Andrzeja Grzybowskiego
 • Zagadka Przestrzeni - Iwony Dziuk
 • Wystawa Laureatów X Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego.
Wystawa Laureatów X Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego Zagadka Przestrzeni - Iwona Dziuk

 

Kolejne projekty artystyczne są w przygotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini