logo fundacja

rozycki-fundacja

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach      

 

Początki działalności gospodarczej

Fundacji PFESO

 

Wiesław Różycki-Gerlach

 

Pierwsze lata działalności PFESO przypadły na trudny okres transformacji ustrojowej w Polsce. Był to też niełatwy, a zarazem bardzo ważny okres w dziejach Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie – czas organizacji i inicjowania działalności klinicznej w nowej siedzibie na Ursynowie.

Był to również, niestety, okres nieustannych niedoborów finansowych w budżecie Centrum. Dla fundatorów PFESO – od dziesięcioleci związanych z warszawskim Centrum Onkologii - było oczywiste, że Fundacja, realizując swoje cele statutowe, powinna skupić się głównie na tych kierunkach, które byłyby pomocne w rozwiązywaniu choćby niektórych problemów codziennej działalności Centrum. W działaniu tym Fundacja mogła polegać jedynie na własnej aktywności gospodarczej, nie licząc na wsparcie instytucji państwowych, firm lub osób prywatnych. Statut Fundacji w oparciu o zapisy § 15 pozwalał na podjęcie takiej działalności, m. in. na:

  • organizowanie i prowadzenie badań profilaktycznych oraz wczesnej diagnostyki onkologicznej,
  • prowadzenie lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie onkologii i innych specjalności medycznych,
  • prowadzeniu działalności handlowej w zakresie hurtowego obrotu lekami, aparaturą i urządzeniami medycznymi w formie składów celnych i hurtowni,
  • prowadzenie detalicznego obrotu lekami.

         Podjęta działalność gospodarcza w dziedzinach związanych z medycyną zadecydowała o możliwości skutecznego funkcjonowania PFESO. Z perspektywy 20 lat należy jednoznacznie stwierdzić, iż cele statutowe Fundacji można było realizować dzięki wypracowywaniu środków finansowych z własnej działalności gospodarczej, a tylko w nieznacznym stopniu z dotacji instytucji lub darowizn osób prywatnych.

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini