logo fundacja

rozycki-fundacja

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach

 

Realizacja celów statutowych

Fundacji PFESO

 

Wiesław Różycki-Gerlach

 

 

Wspieranie działań związanych z rozwojem onkologii

Organizowanie i wspieranie innych form szkolenia lekarzy i pielęgniarek

Wspieranie działań na rzecz wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia nowotworów  

Poprawa poziomu społecznej wiedzy o chorobach nowotworowych

Finansowe wspieranie badań naukowych

Współpraca z zagranicą i działalność naukowo-szkoleniowa  

Wyrazy podziękowań

 

Zgodnie z założeniami Statutu Fundacji realizacja celów statutowych dotyczyła kilku obszarów działania. Organizacją kursów, szkoleń i konferencji przez wiele lat z wielkim talentem organizacyjnym zajmował się prof. Wiesław Dura. Od czasu jego wyjazdu w 2004 r. do Wielkiej Brytanii na stanowisko Konsultanta Histopatologii Queen’s Hospital, Romford, Essex, działalność ta znacząco zmniejszyła się. Był to też wynik znacznego pogorszenia sytuacji finansowej PFESO. Od tego momentu Fundacja skupiła swoje działania statutowe na wspieraniu indywidualnych szkoleń specjalistów i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych.

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini