logo fundacja


Założyciele

 

 

 

 

 

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski
Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach      

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski

 

 

Rejestracja

Fundacji PFESO

 

Wiesław Różycki-Gerlach

 

Fundacja powstała z inicjatywy i środków prywatnych Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kułakowskiego i Dr n. med. Wiesława Różyckiego-Gerlacha w 1990 roku.  

Zasadniczym motywem powołania POLSKIEJ FUNDACJI EUROPEJSKIEJ SZKOŁY ONKOLOGII było stworzenie pozarządowej organizacji szkolącej lekarzy i pielęgniarki w zakresie onkologii. Potrzeba taka była wynikiem doświadczeń fundatorów, którzy w latach  1988-89 organizowali międzynarodowe szkolenia dla lekarzy polskich i ich kolegów z tzw. bloku wschodniego – w ścisłej współpracy z Europejską Szkołą Onkologii (ESO) w Mediolanie.

Zmiany ustrojowe i pogłębiający się kryzys gospodarczy w Polsce uniemożliwiały dalsze prowadzenie takiej działalności w oparciu jedynie o środki budżetowe i (skromne wówczas) wsparcie firm farmaceutycznych. Powołanie odrębnej organizacji pozarządowej - Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii (PFESO) - wydawało się zatem niezbędne, aby stworzyć odpowiednie   warunki (w oparciu o własne środki finansowe) dla realizacji potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego polskich onkologów. W przewidywaniu wielorakich potrzeb określono cele statutowe Fundacji znacznie szerzej, jednak fundatorzy niezmiennie szczególną wagę przywiązywali do zagadnień edukacji onkologicznej lekarzy w Polsce, jak i poza jej granicami.

Chcąc sprostać tym zadaniom, PFESO od początku swojego istnienia rozwinęła działalność gospodarczą. Zasadniczym jej celem było wypracowywanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja PFESO, jej znak graficzny (logo) oraz statut zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Warszawie 21 czerwca 1990 roku w Rejestrze Fundacji pod pozycją R.F. nr 581, otrzymując Regon nr 012504777. W dniu      19 września 2001 roku Fundacja została przerejestrowana do KRS-u pod numerem 0000044223. Otrzymała również stosowne zgody na prowadzenie działalności gospodarczej.

PFESO w swojej działalności edukacyjnej wzorowała się na doświadczeniach Europejskiej Szkoły Onkologii, Międzynarodowej Akademii Patologii, Europejskiego Stowarzyszenie d.s. Nauczania Onkologii oraz „szkół” organizowanych przez szereg światowych towarzystw naukowych.

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini