Lek. med. Katarzyna Towpik

Miejsce pracy: Przychodnia PFESO
Zakres działalności: Profilaktyka czerniaka skóry. Konsultacje w zakresie dermatologii