logo przychodnia2023

 

Zaufało nam ponad 220 000 Pacjentów

 

Szanowni Państwo.

Z satysfakcją pragnę poinformować Państwa o wprowadzeniu do procedur diagnostycznych Przychodni Specjalistycznej Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii – biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej ( BAC) – wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii (USG) -   przeprowadzanej przez dwuosobowy zespół specjalistów: lekarza Patomorfologa i lekarza specjalisty USG.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) wykonywana pod kontrolą ultrasonografii     ( USG) jest niezwykle cenna diagnostyczną procedurą medyczną, przydatną ( skuteczną ) we wczesnym rozpoznawaniu i różnicowaniu wielu schorzeń w tym również chorób nowotworów. Dotyczy to zwłaszcza schorzeń gruczołu piersiowego kobiet lub chorób tarczycy.

Właściwy sposób pobrania „podejrzanej” tkanki do oceny cytologicznej decyduje niejednokrotnie o trafności i szybkości postawionego rozpoznania a tym samym o skuteczności podjętego leczenia .

Pobranie tkanki do badania cytologicznego z właściwego miejsca, precyzyjnie wskazanego przy pomocy sondy USG zwiększa prawdopodobieństwo postawienia prawidłowego rozpoznania.

W celu zachowania należytych ( wysokich) standardów -pobierania materiału cytologicznego   ( BAC) - pod kontrolą USG do oceny mikroskopowej – zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Nowotworów Endokrynnych oraz Polskiego Towarzystwa Patologów - jak również w oparciu o przyjęte już od dawna praktyki i doświadczenia wiodących europejskich placówek onkologicznych , Zarząd Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii w porozumieniu z Radą Fundacji wprowadza ;

Procedurę pobierania materiału cytologicznego pod kontrolą USG w dwuosobowych zespołach specjalistów.

  • Lekarza specjalisty USG – którego rola polegać będzie na możliwie precyzyjnej   lokalizacji ogniska zmiany wytypowanej do pobrania materiału cytologicznego i lokalizacji igły w momencie pobierania materiału .
  • Lekarza specjalisty Patomorfologa, który   we współpracy z lekarzem specjalistą USG pobierać będzie materiał cytologiczny (BAC) do oceny mikroskopowej.

Jak wynika z doświadczeń wiodących ośrodków medycznych na świecie , tak wykonywana procedura wpływa znacząco na jakość pobieranego materiału cytologicznego, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz w sposób zasadniczy przyczynia się do trafności   ( jakość) stawianych rozpoznań mikroskopowych. Przeprowadzana w ten sposób technika pobierania materiału zmniejsza również ilość pobrań w których materiał -z przyczyn technicznych- nie kwalifikuje się do oceny mikroskopowej.  

Prawidłowo wykonana procedura pobrania materiału cytologicznego jest szczególnie przydatna w różnicowaniu zmian (guzków) zlokalizowanych w obrębie gruczołu piersiowego kobiet. Pobrany właściwie materiał cytologiczny pozwala w większości badań postawić wstępne rozpoznanie – rozróżnić guzki lite od torbieli, zmiany łagodne od złośliwych. W ocenie BAC ze zmian nowotworowych piersi są jednak pewne ograniczenia metody. Badanie histopatologiczne w takich przypadkach pozwala na ustalenie ostatecznego rozpoznania.

Biopsja aspiracyjna ( BAC) pod kontrolą sondy USG odgrywa również bardzo istotną rolę w szybkiej diagnostyce chorób tarczycy. Głównym celem biopsji gruczołu tarczycy jest wykluczenie lub potwierdzenie obecności nowotworu. Wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium pozwala na podjęcie prawidłowego dalszego leczenia.

Wytypowanie obszaru chorego miejsca i uwidocznienie go w badaniu USG pozwala na precyzyjne pobranie tkanek do badania pod mikroskopem. Specjalista Patomorfolog na podstawie przeprowadzonego badania mikroskopowego pobranych komórek może w większości przypadków odpowiedzieć na pytanie czy zmiana jest „podejrzana” onkologicznie czy mamy do czynienia z innym procesem chorobowym.

Szybka i właściwie przeprowadzona diagnostyka nowotworów tarczycy ma szczególne znaczenie w obszarach objętych niedoborem jodu do których należy również Polska .

Liczba nowotworów tarczycy w takich obszarach systematycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego też pojedynczy guzek tarczycy lub przypadki wola wieloguzkowego powinien być weryfikowany za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej ( BAC ) i podany ocenie mikroskopowej specjalisty patomorfologa. Badanie to potwierdziło w ciągu ostatnich lat swoje szerokie zastosowanie diagnostyczne, jest szybkie, niebolesne, może być wykonane ambulatoryjnie i praktycznie pozbawione jest istotnych powikłań.

Osobnym lecz równie ważnym zagadnieniem są pozostałe, nienowotworowe schorzenia tarczycy dotyczące blisko 22% populacji europejskiej, zarówno dorosłych dzieci jak i młodzieży. Szybka i właściwie przeprowadzona diagnostyka tych schorzeń z wykorzystaniem badania USG, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej ( BAC ) i oznaczenia poziomu hormonów tarczycy pozwala na podjęcie skutecznego leczenia.

Wyrażam głębokie przekonanie, że tak prowadzona pobrania materiału do oceny cytologicznej przyczyni się do poprawy skuteczności i jakości diagnostyki cytologicznej (BAC) prowadzonej w ramach Przychodni Specjalistyczne Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii .

Dr n. med. Wiesław Różycki-Gerlach.

Prezes Zarządu

Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii

Warszawa 21 stycznia 2014 r.

img 8966

 

KONTAKT

Nowy adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku

w godz. 12:00-20:00

 

Tel. 22 331 41 40
Tel. 22 428 17 61

E-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl

Mapka dojazdu

mapkamini