Diagnostyka zmian ogniskowych tarczycy pod kontrolą USG. BACC (Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa Cytologiczna)

Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą sondy aparatu USG miąższu tarczycy jest najskuteczniejszym sposobem szybkiej diagnostyki tego narządu i jego chorób. Głównym celem biopsji gruczołu tarczycy jest wykluczenie lub potwierdzenie obecności nowotworu. Wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium powoduje prawidłowe dalsze leczenie. Wytypowanie obszaru chorego miejsca uwidocznione w badaniu ultrasonograficznym pozwala na precyzyjne pobranie tkanek do badania pod mikroskopem. Patolog na podstawie cytologii pobranych komórek może odpowiedzieć na pytanie czy zmiana jest podejrzana onkologicznie czy np. degeneracyjna. Materiał z biopsji cienkoigłowej może również potwierdzić zapalenie gruczołu tarczycy, jak np. w chorobie Hashimoto i innych typach zapaleń.

 

lek. med. Danuta Różewska