logo-fundacja

Organizowanie i wspieranie innych form szkolenia lekarzy i pielęgniarek

Równie istotnym zadaniem  było i jest dla Fundacji finansowe wspieranie indywidualnego uczestnictwa lekarzy i średniego personelu medycznego w szkoleniach i zjazdach onkologicznych odbywających się za granicą  lub na terenie Polski. Z indywidualnych  dotacji Fundacji skorzystało ok. 200  osób,  zwłaszcza specjalistów z Centrum Onkologii w Warszawie. Dofinansowanie w różnych formach i zakresie (koszty uczestnictwa, zakwaterowania, opłaty za przeloty) dotyczyło głównie  lekarzy onkologów, ale również pielęgniarek (podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych związanych z wymaganiami Unii Europejskiej) oraz  techników medycznych. W latach 1990-2009 łączne wydatki na organizacje szkoleń i sponsorowanie indywidualnego uczestnictwa wyniosły ponad 1,3 mln zł.

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Świętokrzyska 30/143
00-116 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-15:00

 

Tel. 22 331 45 00
Fax 22 331 45 05

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini