logo fundacja

Poprawa poziomu społecznej wiedzy o chorobach nowotworowych

Zagadnieniom tym Fundacja poświęciła wiele uwagi, propagując wiedzę o chorobach onkologicznych wśród społeczeństwa poprzez różne formy przekazu.

Badaniom  profilaktycznym prowadzonym przez PFESO towarzyszyły  kampanie informacyjne w środkach przekazu (prasa, TV, radio, filmy edukacyjne) i w Internecie. Ich celem było  podnoszenie świadomości społecznej i zachęta do zgłaszania się w ramach wczesnej diagnostyki  chorób nowotworowych.

wydawnictwo2 wydawnictwo6

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini