logo-fundacja

Wspieranie działań związanych z rozwojem onkologii

Ten rozległy obszar działań, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania Fundacji, nakierowany był przede wszystkim na realizację potrzeb Centrum  Onkologii w Warszawie. Dotyczyło to m.in. zakupu sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz inwestycji  związanych  z rozwojem sieci komputerowej i dostępem  do Internetu. Szczegółowo omówiono to już powyżej. Wiele uwagi i środków finansowych poświęcono problematyce podnoszenia jakości badań mammograficznych i lepszej dostępności pacjentów do radioterapii. Szczególnie trudnym organizacyjnie  i kosztownym wyzwaniem było realizowanie projektu komputeryzacji obiektów klinicznych przy ul .Wawelskiej 15. Przedsięwzięcie to było zrealizowane za zgodą CO ze środków PFESO i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Świętokrzyska 30/143
00-116 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-15:00

 

Tel. 22 331 45 00
Fax 22 331 45 05

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini