logo fundacja

Wspieranie działań na rzecz wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia nowotworów

 

Ta forma działalności statutowej była od początku istnienia Fundacji realizowana szczególnie intensywnie. 

W latach 1993-95 Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii współuczestniczyła w organizacji i finansowaniu - pierwszego w Polsce - programu skriningu raka piersi u kobiet. Badaniami objęto populację kobiet w wieku 50-59 lat. Badania finansowane w części przez UNDP prowadzono przy merytorycznej pomocy Albany Medical College (USA) i Centrum Onkologii w Warszawie. Do końca 1995 r. w samej tylko Warszawie badaniami objęto ponad 10 tys. kobiet, wykonując w dwóch etapach ponad 20 000 badań mammograficznych. W ich wyniku wykryto 88 wczesnych przypadków raka piersi. Realizacja badań pozwoliła na zwiększenie wykrywalności przedklinicznych postaci raka, a tym samym poprawę skuteczności jego leczenia.

  • W oparciu o powyższe doświadczenia w latach 1995-2003 Fundacja wykonała tysiące bezpłatnych badań mammograficznych, zwłaszcza dla kobiet w grupie podwyższonego ryzyka zapadalności (50-59 lat).
  • Przez wiele lat Fundacja prowadziła również bezpłatne badania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego.
  • Od 2003 r. Fundacja podjęła również działalność w zakresie wczesnego wykrywania   czerniaka i raka skóry. Bezpłatne badania w tym zakresie prowadzone są również       obecnie

Badania profilaktyczne prowadzone są obecnie w oparciu o zaplecze Przychodni Specjalistycznej PFESO przy ul. Mokotowskiej 15 w Warszawie.

Warszawa , Grudzień 2018 r.

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku

w godz. 08:00-12:00

 

Tel. 22 331 45 00

E-mail: biuro@pfeso.edu.pl 

Mapka dojazdu

mapka fundacja mini