logo przychodnia2023

 

Zaufało nam ponad 220 000 Pacjentów

 

Prof. dr hab. Wiesław Dura

Prof. dr hab. Wiesław Dura

organizator kursów i szkoleń w
latach 1990-2004

 

Współpraca z zagranicą i działalność naukowo-szkoleniowa.

 

Wiesław T. Dura

 

 

Powstanie Europejskiej Szkoły Onkologii ( ESO ) w Mediolanie i jej działalność od 1982 roku oparte było na przesłaniu "Learning to Care", co w dowolnym tłumaczeniu wyraża koncepcję powiązania nauczania i wiedzy z wysokiej klasy onkologiczną opieką medyczną.

 

Motywem powołania Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii (PFESO) w 1990 roku było stworzenie w Polsce niezależnej, prywatnej organizacji pozarządowej zajmującej się międzynarodowym, podyplomowym szkoleniem lekarzy w dziedzinie onkologii, w ścisłej współpracy z czołowymi naukowcami i wiodącymi instytucjami polskimi i zagranicznymi. Jednym z naczelnych celów statutowych PFESO jest organizacja i finansowanie nauczania podyplomowego na wysokim poziomie, współtworzenie szeroko pojętej euroonkologii oraz wspomaganie tych wszystkich inicjatyw naukowych i społecznych, które przyczynić się mogą do zwalczania chorób nowotworowych. Wyszliśmy z założenia, że tylko poprzez poprawę wiedzy wszystkich osób zajmujących się opieka nad pacjentem z nowotworem, skraca się czas potrzebny do przekazania informacji z dziedziny nauk podstawowych do praktyki codziennej, łącząc zaawansowane technologie z humanizmem opieki podstawowej. Motto „poprzez wiedzę do opieki” przyświecało nam przez ostatnie 20 lat

 

            Wizja kształcenia podyplomowego, jaką zdefiniowała Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii i wypracowany swoisty model zaowocowały następnie ścisłą współpracą z międzynarodowymi organizacjami naukowymi.

 

            Organizacja kursów w Polsce z udziałem wykładowców z zagranicy stwarzała możliwość wzięcia w nich udziału dla lekarzy i pielęgniarek polskich, ale też z Europy Środkowej i Wschodniej. Wychodziliśmy z założenia, że na efektywność międzynarodowego nauczania podyplomowego wpływają głównie: staranność w doborze kadry, uwaga poświęcona kształconym oraz komfort nauczania. Niemal wszystkie szkolenia (jak również przygotowywane do nich materiały) prowadzone były w języku angielskim i/lub polskim. Wykładowcami byli wybitni profesorowie nie tylko instytutów i uczelni polskich, lecz także brytyjskich, holenderskich, włoskich, niemieckich, amerykańskich i belgijskich.

            Było to szczególnie istotne w okresie, kiedy Polska znajdowała się w „obozie krajów socjalistycznych”, oddzielona od Europy Zachodniej nie tylko barierą granic, ale również barierą finansową . Przeciętne zarobki lekarza wynosiły wówczas równowartość 30-40 US$, a koszt udziału w kursach lub zjazdach na terenie Europy Zachodniej - kilkaset. Ta bariera dla lekarzy polskich i z ówczesnego „bloku socjalistycznego” była wprost nie do pokonania.

 

            W okresie dwudziestu lat działalności PFESO z możliwości szkolenia skorzystało ponad 2 000 lekarzy z 15 krajów, w tym 150 - z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Węgier, Czech, Słowacji i Bułgarii. Ponadto, ok. 1 000 polskich lekarzy i pielęgniarek uzyskało bezpośrednie lub pośrednie wsparcie finansowe dla nawiązania kontaktów z zagranicą, prowadzenia badań naukowych w kraju, uzyskiwania stopni doktorskich, habilitacji bądź uczestnictwa w krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych.

 

            W wyniku bezpośrednich kontaktów z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie (Freie Universität Berlin), Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) w Heidelbergu, Uniwersytetem w Würzburgu i Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, PFESO zorganizowała szereg międzynarodowych spotkań naukowych. Spotkania te miały ogromną wartość w zawodowych kontaktach osobistych, ale również, jako forma współtworzenia europejskiej jedności środowiska medycznego.

img 8966

 

KONTAKT

Nowy adres:
ul. Mokotowska 15
00-640 Warszawa

 

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku

w godz. 12:00-20:00

 

Tel. 22 331 41 40
Tel. 22 428 17 61

E-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl

Mapka dojazdu

mapkamini