REGULAMIN korzystania z płatności internetowych w Przychodni Specjalistycznej PFESO z dnia 21.12.2020 r.

 1. Operatorem płatności jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 2. Pacjent - do czasu zrealizowania usługi/telekonsultacji - może zażądać zwrotu płatności.
  1. rezygnacja musi być wyrażona drogą mailową na adres e-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl
  2. zwrot wpłaty będzie dokonany w formie wybranej i określonej w mailu przez Pacjenta
   1. za pomocą systemu PAYu. Czas trwania zwrotu do 14 dni roboczych.
   2. przelewem bankowym, po wcześniejszym podaniu przez Pacjenta nr konta bankowego, na adres przychodnia@pfeso.edu.pl. Czas trwania zwrotu do 3 dni roboczych
 3. Paragon za wykonaną usługę wystawiany będzie w dniu realizacji usługi i dopinany do karty pacjenta
 4. Na życzenie pacjenta - wystawiona może być faktura na firmę, którą pacjent otrzyma w dniu realizacji usługi. Dane do faktury należy przysłać na adres e-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl
 5. Wysyłka faktury pocztą lub drogą elektroniczną nastąpić może tylko po złożeniu przez Pacjenta pisemnej decyzji/zgody - na taką wysyłkę na adres e-mail: przychodnia@pfeso.edu.pl